Opublikowano: 16 październik 2016
Wiadomość

Głosowanie zakończone

[{"id":"225","title":"Modernizacja i przebudowa toru motocrossowego w celu stworzenia bezpiecznych warunk\u00f3w oraz zaplecza dla poruszaj\u0105cych si\u0119 po nim mieszka\u0144c\u00f3w gminy oraz pod organizacj\u0119 cyklicznych zawod\u00f3w rangi Mi\u0119dzynarodowej i og\u00f3lnopolskiej w Motocrossie, Cross Country","votes":"98","type":"x","order":"4","pct":45.369999999999997,"resources":[]},{"id":"223","title":",,NIECH STANIE SI\u0118 \u015aWIAT\u0141O\u015a\u0106\u201d Budowa lamp o\u015bwietlenia solarnego w miejscowo\u015bciach: Biskup\u00f3w, Konrad\u00f3w, Chabielin, Nowy Las, Polski \u015awi\u0119t\u00f3w","votes":"62","type":"x","order":"2","pct":28.699999999999999,"resources":[]},{"id":"222","title":"Modernizacja przestrzeni publicznej \u2013 sport i rekreacja na terenach gminnych (Bodzan\u00f3w, Nowy \u015awi\u0119t\u00f3w, Giera\u0142cice)","votes":"37","type":"x","order":"1","pct":17.129999999999999,"resources":[]},{"id":"224","title":" Miejsca spotka\u0144, integracji i wypoczynku - Burgrabice, Jarno\u0142t\u00f3wek, Pokrzywna, Podlesie.","votes":"19","type":"x","order":"3","pct":8.8000000000000007,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 400
[{"x":"2016-10-16","y":"77"},{"x":"2016-10-17","y":"52"},{"x":"2016-10-18","y":"25"},{"x":"2016-10-19","y":"13"},{"x":"2016-10-20","y":"14"},{"x":"2016-10-21","y":"9"},{"x":"2016-10-23","y":"5"},{"x":"2016-10-24","y":"3"},{"x":"2016-10-25","y":"4"},{"x":"2016-10-26","y":"8"},{"x":"2016-10-27","y":"5"},{"x":"2020-02-02","y":"1"}]

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
right

  DO GÓRY