Drukuj
(Artykuł przeczytasz w 1 - 2 minut)

qr code mobilnemini androidGlucholazyonline.com.pl w Twoim smartfonie!

Masz dla nas temat? Wyślij foto i opis poprzez aplikację mobilną. To najszybszy sposób na dotarcie do czytelników.

Najnowsze wiadomości i informacje o mieście w jednej aplikacji!

Aplikację na smartfony z systemem Android pobierzesz tutaj.
Przeczytano 0% artykułu

gimnazjumnr25
Ponad cztery miliony złotych dopłaci gmina Głuchołaz z własnych pieniędzy do oświaty. Szczegółowy budżet poniżej.Oświata i wychowanie (kwota 25.724.540 zł) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (kwota 564.963 zł), w tym:
Wydatki  na  oświatę  i  wychowanie  w  szerokim  tego  słowa  znaczeniu  (działy  801  i  854) stanowią  łącznie  37,9%  wydatków  budżetowych  ogółem.
  Struktura  rodzajowa  wydatków budżetowych oświaty przedstawia się następująco:
• wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 58,1% (15.268.684 zł), 
• dotacje z budżetu dla podmiotów prowadzących publiczne szkół podstawowych wraz  z  oddziałami  przedszkolnymi,  niepubliczne  gimnazjum,  niepubliczne przedszkole oraz pozostałe dotacje – 25,5% (kwota 6.716.560 zł),


• wydatki inwestycyjne – 2,5% (kwota 650.000 zł),
• świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1,5% (kwota 393.518 zł)
• pozostałe wydatki bieżące szkół – 12,4 % (kwota 3.260.741 zł).

"W przypadku placówek oświatowych od kilku lat daje się zaobserwować bardzo niekorzystną tendencje, polegająca na utrzymywaniu się wysokiego poziomu udziału wynagrodzeń wraz pochodnymi  w  wydatkach  bieżących.  Oznacza  to,  że  placówki  oświatowe  mają  bardzo wysoki  poziom  wydatków  sztywnych,  które  trudno  jest  ograniczyć  (tym  bardziej,  że  ich poziom jest regulowany ustawowo - Karta Nauczyciela). Na realizację zadań oświatowych gmina otrzyma subwencje oświatową w kwocie 15.007.163  zł.  Do  realizacji  zadań  oświatowych  objętych  subwencją  (tj.  powadzenie  szkół podstawowych,  gimnazjów  oraz  liceum  ogólnokształcącego)  gmina  dopłaci  ze  środków własnych kwotę 4.131.921 zł. " - czytamy w uzasadnieniu budżetu.

Ważniejsze wydatki na realizację zadań oświatowych przedstawiają się następująco: 


• szkoły podstawowe – kwota 12.226.464 zł,
• oddziały przedszkolne – kwota 1.896.151zł,
• przedszkola – kwota 3.389.798 zł, 
• gimnazja – kwota 5.585.581 zł,
• liceum ogólnokształcące –kwota 1.327.039 zł,    
• świetlice szkolne – kwota 472.376 zł,
• pomoc materialna dla uczniów - kwota 90.000 zł,
• dowożenie dzieci do szkół - kwota 512.000 zł,
• doskonalenie zawodowe nauczycieli - kwota 95.094 zł.Udostępnij i polub nas!

Polub w FacebookPolub w Google PlusPolub w TwitterPolub w LinkedIn


0 Nie lubię0