Reklama

Sprawdź jakość powietrza

smog

Pogoda dla Głuchołaz

Złap myszką i przesuwaj by zobaczyć inne dni.
(Artykuł przeczytasz w 6 - 12 minut)

qr code mobilnemini androidGlucholazyonline.com.pl w Twoim smartfonie!

Masz dla nas temat? Wyślij foto i opis poprzez aplikację mobilną. To najszybszy sposób na dotarcie do czytelników.

Najnowsze wiadomości i informacje o mieście w jednej aplikacji!

Aplikację na smartfony z systemem Android pobierzesz tutaj.
Przeczytano 0%

szkolacovid3    Nowy rok szkolny już we wtorek. O ile kilka ostatnich miesięcy poprzedniego dzieci spędziły w domach, ucząc się zdalnie, tak teraz, gdy liczby dziennych zakażeń wirusem COVID znacznie przewyższają te z marca czy kwietnia, muszą iść do szkoły. Ministerstwo Edukacji przez dwa letnie miesiące miotało się nie mogąc ustalić ostatecznych warunków powrotu szkół do klasycznego modelu nauczania.    W końcu, minister edukacji podjął słuszną dla siebie decyzję. Odpowiedzialność za organizację pracy szkół i stworzenie zasad zrzucił ze swoich barków na dyrektorów szkół. To teraz oni będą odpowiedzialni za stworzenie bezpiecznych warunków nauczania. Ale i także mogą być pociągnięci do odpowiedzialności, gdy mimo najlepszych chęci w ochronie przed wirusem, do takiego zakażenia już dojdzie. 

   Opinie środowisk nauczycielskich są jednoznaczne. Miażdżąca krytyka ministerstwa, które tak naprawdę nie potrafiło stworzyć kompleksowych zasad bezpiecznej nauki, sposobu ochrony nauczycieli, uczniów i rodziców. Ministerstwo wydało decyzję o ruszeniu do szkół w formie tradycyjnej nauki, ale gdy trzeba było wziąć za to odpowiedzialność - wycofało się rakiem z podjęcia jakichkolwiek wiążących dyrektorów szkół decyzji. Nawet w tak podstawowej kwestii, jak noszenie maseczek, resort nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy uczniowie maseczki mają nosić, czy też nie, miotając się pomiędzy odpowiedziami, a w końcu, tradycyjnie już, ponownie oddając odpowiedzialność w tej kwestii na dyrektorów szkół. 

   Maseczki obowiązkowo trzeba nosić w sklepach, środkach komunikacji pasażerskiej, urzędach, na weselach, a nawet w samochodzie, gdy jego pasażerami są osoby nie będące rodziną. A ministerstwo stwierdziło, że w zasadzie, to w szkołach maseczek nie trzeba nosić. 

     Dzieci i młodzież łatwo roznoszą wirusa, ale sami w mniejszym stopniu są podatni na zachorowanie z jego powodu. Ale co będzie, gdy to dziecko, będące nieświadomym nosicielem wróci ze szkoły do domu, zakażając rodziców, dziadków jak i innych domowników? Kto odpowie za to, że doszło do zakażenia dziecka w szkole? Co, gdy z powodu wirusa i chorób współistniejących u dorosłego dojdzie do ciężkich powikłań, łącznie ze śmiercią rodzica? Dyrektor szkoły, bo nie był fizycznie stworzyć warunków do bezpiecznej nauki, dysponując zasobami lokalowymi takimi, jakie są, ciasnymi korytarzami szkolnymi i małymi klasami, na tyle małymi, że nie był w stanie zapewnić dostatecznej separacji pomiędzy uczniami?

     Dzieciom trudno wyperswadować, by dbali o higienę rąk, o noszenie maseczek na przerwie międzylekcyjnej, o zachowanie dystansu. Weź rodzicu wytłumacz to przedszkolakowi czy pierwszoklasiście, który za kilka dni przystąpi po raz pierwszy próg swojej nowej szkoły. 

     Doświadczenie sąsiedniego kraju, Niemiec, którego rok szkolny rozpoczął się dwa tygodnie temu wskazuje jednoznacznie na to, że po uruchomieniu tam oświaty na tradycyjnych zasadach - nauki stacjonarnej przyniosło wzrost zakażeń. Czy w Polsce ma być lepiej? - chyba trudno temu przeczyć, że słupki dziennych zakażań, które obecnie oscylują w zakresie 700 do 900 dziennie podskoczą po otwarciu szkół. A szkoła, w której stwierdzi się zakażenie zostanie zamknięta,  dzieci przejdą na nauczanie zdalne przy jednocześnie odbywanej domowej kwarantannie wszystkich pracowników szkoły, uczniach jak i ich rodzicach  - tak wynika z dotychczasowych ustaleń.

 szkolacovid2

    Opracowane przez dyrektorów szkół w całym kraju zasady pracy placówki edukacyjnej  są bardzo podobne i zakładają spełnienie w maksymalnym stopniu separacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami, jak i pomiędzy  samymi uczniami. Pozostawieni sami sobie przez ministerstwo dyrektorzy zrobili wszystko, by maksymalnie wykorzystać warunki lokalowe placówki oraz dostępne środki. Wśród zmian są:

- brak sportów kontaktowych na lekcjach wychowania fizycznego, o ile to możliwe, lekcje na świeżym powietrzu.

- dezynfekcja sal i osobiste środki bezpieczeństwa dla pracowników szkoły

- zubożenie sal dydaktycznych, korytarzy szkolnych z wszelkich materiałów, które stwarzają idealne warunki do przebywania wirusa - tkaniny, dywany, ścienne gazetki, kanapy, ławki wyściełane materiałem, mapy geograficzne, kwiatki, itp. - słowem wszystkie przedmioty, które trudno zdezynfekować. Globus i ludzki szkielet zostaje. Zaklejone celofanem kontakty, zalaminowanie papierowych literek. 

 - oddzielne wejścia dla przydzielonych roczników oraz wydzielone korytarze szkolne

- zróżnicowanie godzinowe przychodzenia do szkoły jak i kończenia lekcji przez kolejne klasy

 

    Nie inaczej jest w kwestii organizacji nowych zasad funkcjonowania oświaty w naszej gminie. Poproszona o komentarz do całej tej sytuacji naczelnik wydziału oświaty, Krystyna Kubiszyn skomentowała krótko poczynania ministerstwa: - Ministerstwo nie zostawiło nam swobody działań, ono po prostu zrzuciło z siebie odpowiedzialność.

Prace dyrektorów szkół jak władz gminy w zakresie nowych zasad trwały do ostatnich dni przed pierwszym dzwonkiem. Jeszcze w sobotę miało miejsce zebranie dyrektorów szkół z burmistrzem. Sytuacja jest napięta i nie można raczej mieć wątpliwości, że taka pozostanie w tym roku szkolnym.

    Postanowiliśmy dowiedzieć się wśród dwóch z trzech szkół, jak wyglądają przygotowania do roku szkolnego z COVID-em. O to, jakie zasady i reguły działania szkoły udało się wypracować w ciągu licznych narad, spotkań poprosiliśmy dyrektorów PSP1 i PSP3 w Głuchołazach.

 szkolacovid4

 

Piotr Kędroń, dyr. PSP1 w Głuchołazach pisze:

 

 - Ze względu na zmieniającą się sytuację, wytyczne i zalecania regulamin funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1  w czasie epidemii będzie dynamicznie zmieniać się. Szczegółowe procedury zostaną przekazane uczniom i ich rodzicom/opiekunom podczas spotkań na początku września. W tym momencie bazując na przepisach i wytycznych MEN, MZ i GIS wprowadziliśmy kilka zmian, wśród nich m.in.  różne godziny rozpoczynania zajęć, ograniczoną zmianę sal w ciągu dnia (informatyka, wychowanie fizyczne wymuszają zmianę pracowni), różne godziny przerw dla poszczególnych klas, spędzone na świeżym powietrzu na nowym boisku trawiastym,  bloki edukacyjne i wychowawcze, kaskadową pracę świetlicy szkolnej, czy zwiększenie liczby przerw obiadowych. Pracujemy jeszcze nad innymi rozwiązaniami zwiększającymi bezpieczeństwo naszych uczniów.

Do szkoły bezwzględnie nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Opiekunowie odprowadzający dzieci będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady dystansu i mając zasłonięte usta i nos po wcześniejszej dezynfekcji rąk przy wejściu.

Pracownicy szkoły zostali wyposażeni środki ochrony, takie jak atestowane przyłbice, maseczki rękawice jednorazowe. Czas pracy pracowników obsługi  jest tak dostosowany, aby ograniczyć kontakt z uczniami do minimum.  Pomieszczenia wewnątrz szkoły będą poddawane codziennej dezynfekcji, wietrzeniu a powietrze dodatkowo po zajęciach będzie ozonowane.

Zmian organizacyjnych jest więcej. Procedury są na etapie konsultacji wewnętrznych i ostatecznie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

Jolanta Błaszczyk, dyr. PSP3 w Głuchołazach przesłała nam gotowy niemal w całości regulamin działania szkoły na nowych warunkach.

 

Procedury funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach w czasie epidemii

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4. Przy wejściu do budynku szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

5. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (korytarz przy drzwiach wejściowych), zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6. Tylko rodzice klas I mogą zaprowadzać swoje dzieci do sal lekcyjnych ale tylko         w początkowym okresie nauki (do około dwóch tygodni).

7. W szkole nie obowiązuje noszenie przez uczniów maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.

8. W miarę możliwości ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz                 do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. Prowadzi się ewidencję osób przychodzących do szkoły.

9. W celu zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami uczniów sporządzone są listy z numerami telefonów opiekunów uczniów i umieszczone          w sekretariacie szkoły.

10. W celu ograniczenia gromadzenie się uczniów na terenie szkoły, pracę szkoły organizujemy tak i jej koordynację, aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych:

- uczniowie klas I-III wchodzą do szkoły bocznymi wejściami a uczniowie klas IV-VIII wejściem głównym,

 - przerwy w zajęciach w kl. I-III ustala i określa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, niekolidujące z przerwami klas starszych,

- przerwy w klasach IV-VIII ustalone zostaną z przesunięciem czasowym tak,         aby ograniczyć liczbę młodzieży na korytarzach szkolnych,

- przy toaletach, na boisku, przed szkołą oraz na korytarzach szkolnych liczba dyżurujący nauczycieli zostaje zwiększona,

- przerwy dla uczniów starszych trwają 10 min, aby była możliwość spędzania ich    na zewnątrz i ewentualnego obniżenia tłoku w łazienkach szkolnych,

- zostają przydzielone sale dla „klas”, a nauczyciele dochodzą do niej na zajęcia. Wyklucza się taką organizację na informatyce i wychowaniu fizycznym,

- na zajęciach z informatyki uczniowie klas IV-VIII używają klawiatur w rękawiczkach jednorazowych a uczniom klas I-III owijana jest klawiatura folią spożywczą.  

11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce – klasy I-III na I piętrze, klasy IV-VIII na parterze                    i na II piętrze), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

12. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostają usunięte lub uniemożliwiamy do nich dostęp. Przybory    do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

14. W każdym z pomieszczeń zostaje umieszczony płyn do dezynfekcji.

15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w wyznaczonym do tego celu miejscu. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

16. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostają umyte detergentem po każdym dniu zajęć.

17. Podczas każdej przerwy sale lekcyjne są wietrzone, a korytarze co najmniej raz       na godzinę w czasie zajęć.

18. W czasie przerw (przy sprzyjającej pogodzie) uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,                          w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

21. Żeby ograniczyć grupowanie się uczniów, w początkowym okresie nauki, szatnie szkolne pozostają zamknięte, a podręczniki i przybory szkolne uczniowie zostawiają w klasach, w których będą mieli cały dzień lekcje, w odpowiednio przygotowanym    do tego celu miejscu.

22. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy          w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci   w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz                po przeprowadzeniu dezynfekcji.

23. Realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych rozpocznie się              od drugiego tygodnia nauki.

24. Obiady będą dowożone do szkoły w opakowaniach jednorazowych i rozdzielane       w klasach I-III w salach lekcyjnych, w klasach IV-VIII w wydzielonej części świetlicy.

25. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach              i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

26. Zostają ustalone i wywieszone zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

 

 

Udostępnij i polub nas!

Polub w FacebookPolub w Google PlusPolub w TwitterPolub w LinkedIn


2 Nie lubię0

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Komentarze

jesio
-2

jesio

Tam na początku materiału do poprawki slowo "barek" na prawidlowe "barków" bo barek to coś innego.A chyba w 5-tym zdaniu wg SJP powinno się pisać "uczniów" a nie uczni. To nie moja złośliwość ale rada.pozdro.jesio
uczeń
+6

uczeń

Ministrowie są po to żeby brać wysokie pensje, premie nagrody, wozić się służbowymi limuzynami i wyjeżdżać na urlopy do ciepłych krajow itp a nie po to żeby brać odpowiedzialność za cokolwiek w tym chorym kraju...

  DO GÓRY


Nekrologi. Ślij (bezpłatne) poprzez formularz w zakładce Redakcja.

Co, gdzie, kiedy? Bieżące imprezy i zaproszenia. Organizujesz imprezę? Ślij plakat do nas.

Przeczytaj także: