Reklama

Sprawdź jakość powietrza

smog

Pogoda dla Głuchołaz

Złap myszką i przesuwaj by zobaczyć inne dni.
(Artykuł przeczytasz w 2 - 3 minut)

qr code mobilnemini androidGlucholazyonline.com.pl w Twoim smartfonie!

Masz dla nas temat? Wyślij foto i opis poprzez aplikację mobilną. To najszybszy sposób na dotarcie do czytelników.

Najnowsze wiadomości i informacje o mieście w jednej aplikacji!

Aplikację na smartfony z systemem Android pobierzesz tutaj.
Przeczytano 0% artykułu

img 1833Zainteresowaliśmy się tym, jakie są postępy w sprawie remontu jednej z głównych ulic oraz mostu w mieście. Chodzi oczywiście o ul. Sikorskiego, Kraszewskiego itd. oraz mostu Andrzeja. Po burzliwych dyskusjach na forum sprawa jakby ucichła. Natomiast pojawiły się wśród mieszkańców. Zapytaliśmy Dyrekcję GDDKiA na temat tego, co dalej z projektem przebudowy jednej z głównych arterii w mieście. Dziś otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź. Poniżej cytujemy treść, którą nadesłała nam Rzecznik Prasowy, P. Agata Andruszewska.

Realizacja zadania rozbudowy drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach - odcinek ulic Kraszewskiego, Gen. Sikorskiego, Marii Curie-Skłodowskiej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego od skrzyżowania z ul. Miarki do skrzyżowania z ul. Kopernika (ok. 950 m) nie rozpocznie się w roku 2020.

 Z uwagi na złożone w 2018 r. odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niniejszej inwestycji i przekazanie w 2019 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu przedmiotowej decyzji środowiskowej do ponownego rozpatrzenia przez organ wydający decyzję - Burmistrza Głuchołaz, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Opolu zaktualizowała harmonogram przygotowania i realizacji niniejszego zadania. Obecnie kontynuowane są prace projektowe etapu projektu budowlanego, w dniu 27.01.2020 r. złożono wniosek do Burmistrza Głuchołaz o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie ponownego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W bieżącym roku planowane jest zakończenie etapu projektu budowlanego. GDDKiA zamierza również w tym roku wystąpić do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o wydanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, jednak będzie to uzależnione od możliwości zapewnienia finansowania dla realizacji przedmiotowego zadania w kolejnych latach, tj. 2021-2022.

Istniejące obecnie skrzyżowanie drogi krajowej nr 40 z drogą gminną - ul. Opolską zostało zachowane w rozwiązaniach projektowych, tym samym komunikacja w kierunku do - oraz od strony ul. Opolskiej w dalszym ciągu będzie się odbywać, po wykonaniu modernizacji drogi. Skrzyżowanie to, jak również kilka kolejnych skrzyżowań na przedmiotowym odcinku DK 40 zostanie rozbudowanych o dodatkowe pasy do skrętów w lewo z drogi krajowej. Z uwagi na skomplikowany charakter inwestycji w terenie ścisłej zabudowy miejskiej GDDKIA O/Opole uzyskała już pisemną zgodę Ministra Infrastruktury na zastosowanie szeregu rozwiązań nieznacznie odbiegających od wymaganych dla tej klasy drogi parametrów technicznych, jednak wymuszonych ograniczoną ilością miejsca w przestrzeni pomiędzy budynkami. Mimo to warunki zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów, jak i usprawnienie płynności ruchu na modernizowanym odcinku ulegną zdecydowanej poprawie. W sprawie lokalizacji obiektu tymczasowego na okres przebudowy mostu św. Andrzeja nad rzeką Biała Głuchołaska, zamierzenia jego usytuowania tuż obok mostu docelowego nie uległy zmianie. Ze względu na brak możliwości formalnych, nie może być brany pod uwagę inny, niż tymczasowy charakter tej przeprawy. Natomiast próby znalezienia innej dogodnej lokalizacji przeprawy tymczasowej, przy niezmiennej konieczności zapewnienia spełnienia warunków przepływu wód na tzw. poziomie miarodajnym - zarówno dla przeprawy tymczasowej, jak i stałej, wykazały konieczność powiększenia obszaru realizacji inwestycji w sposób zdecydowanie poszerzający jej zakres i niewspółmiernie podnoszący jej koszt, tym samym mocno ograniczając szanse na jej przeprowadzenie.

 GDDKIA O/Opole przygotowuje się do opracowania kolejnych Programów Inwestycji dla drogi krajowej nr 40 na odcinkach sąsiadujących z fragmentem DK 40 przebiegającym przez centrum Głuchołaz. Jednak z uwagi na aktualnie roboczy charakter tych opracowań, GDDKiA określi horyzont czasowy realizacji robót na kolejnych odcinkach DK 40 po uzyskaniu uzgodnienia tych Programów.Udostępnij i polub nas!

Polub w FacebookPolub w Google PlusPolub w TwitterPolub w LinkedIn


0 Nie lubię1

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

  DO GÓRY


Nekrologi. Ślij (bezpłatne) poprzez formularz w zakładce Redakcja.

Co, gdzie, kiedy? Bieżące imprezy i zaproszenia. Organizujesz imprezę? Ślij plakat do nas.

Przejdź do działu bezpłatnych ogłoszeń lokalnych.

Dodaj swoje nowe ogłoszenie.

Przeczytaj także: