Drukuj
(Artykuł przeczytasz w 2 - 4 minut)

qr code mobilnemini androidGlucholazyonline.com.pl w Twoim smartfonie!

Masz dla nas temat? Wyślij foto i opis poprzez aplikację mobilną. To najszybszy sposób na dotarcie do czytelników.

Najnowsze wiadomości i informacje o mieście w jednej aplikacji!

Aplikację na smartfony z systemem Android pobierzesz tutaj.
Przeczytano 0% artykułu

dsc 9995Pamiętacie artykuły, gdzie starostwo obiecywało, że do września ruszy w Głuchołazach interna? No to już mamy niemal październik.I interny jak nie było, tak nadal nie ma.  Tymczasem Starostwo wykonało inny krok - oddłużyło Głuchołaski szpital o kwotę 3 milionów. To zadłużenie wymagalne, które nasz szpital musiał spłacić. 

W okresie wakacyjnym do naszego Burmistrza wpłynęło ciekawe pismo. Starostwo w nim prosi Burmistrza o umorzenie szpitalnych podatków. Te w przeszłości były już umarzane. Teraz to starostwo o to prosi, wyliczając inwestycje i nakłady na szpital w Głuchołazach. Odpowiedz Burmistrza jest, co trzeba przyznać, wyjątkowo trafna. 

 

 

Starostwo Powiatowe, jako organ prowadzący szpital prosi o pomoc mniejszą jednostkę samorządową o pomoc finansową w postaci umorzonych podatków. Owszem, można, co było już czynione w przeszłości. Ale tym razem odpowiedź Burmistrza punktuje to, że dyrektor Szpitala nawet nie zwrócił się do gminy z taką prośbą, widocznie uznając, że umorzenie podatków, wzorem lat poprzednich, po prostu mu się należy. 

Na ostatniej sesji Rady Powiatu radni pytali wprost, co z przyszłością Głuchołaskiego Szpitala. Mówi się o jego połączeniu z Nysą. 

Sesję Rady Powiatu z poruszanym wątkiem Głuchołaskiego Szpitala można obejrzeć tutaj (od 22 minuty do 44):

 

 


 Sprostowanie.

Nieprawdziwe jest twierdzenie, że ,,Ale tym razem odpowiedz Burmistrza punktuje to, że dyrektor Szpitala nawet nie zwrócił się do gminy z taką prośbą, widocznie uznając, że umorzenie podatków, wzorem lat poprzednich, po prostu mu się należy."

W tym miejscu wskazuję, że Dyrekcja SPZOZ ZOZ Głuchołazy corocznie kieruje pisma do burmistrza Głuchołaz z prośbą o umorzenie podatku od nieruchomości. Nie jest to spowodowane chęcią oszczędności czy przeznaczenia tej kwoty na inne cele, tylko faktem zadłużenia Szpitala i faktycznym brakiem środków na uiszczenie podatku (miesięcznie jest to kwota 9286,00 zł).

14 maja 2018 r. Dyrekcja SPZOZ ZOZ Głuchołazy zwróciła się pismem do Burmistrza Głuchołaz z prośbą o umorzenie podatku za okres od stycznia do kwietnia 2018 r., kolejne pismo datowane jest na dzień 12 lipca 2018 r. (z prośbą o umorzenie od stycznia do czerwca 2018 r.). 27 lipca otrzymaliśmy decyzję odmowną do pierwszego pisma. 1 października otrzymaliśmy pismo z decyzją wmarzającą zaległość podatkową w kwocie 28 207,00 wraz z odsetkami za okres od stycznia do marca 2018 r. i jednocześnie odmowną za pozostały okres. Kolejne pismo zostało złożone 15 listopada 2018 r. Decyzję odmowną otrzymaliśmy 6 grudnia 2018 r. Nastopna prośba złożona została 15 stycznia 2019 t. Odmowna decyzja wpłynęła 29 marca 2019 r. Kolejne nasze pismo wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach 23 maj 2019 r. Odmowa datowana jest na 8 sierpnia 2019 r.

Odnosząc się do kwestii braku próśb o umorzenie podatku ze strony Dyrekcji SPZOZ ZOZ Głuchołazy wskazuję na tekst sprostowania:

,,Nieprawdziwe jest stwierdzenie: Ale tym razem odpowiedź Burmistrza punktuje to, Że dyrektor Szpitala nawet nie zwrócił się do gminy z także prośbą, widocznie uznając, że umorzenie podatków, wzorem la poprzednich, po prostu mu się należy."

Czytelnicy artykułu zostali wprowadzeni w błąd, co skutkuje nieprzychylnym nastawieniem do szpitala, co działa bardzo niekorzystnie w momencie, kiedy brak jest w mieście nie tylko nocnej i świątecznej opieki medycznej (faktycznie realizowanej przez Izbę Przyjęć SPZOZ ZOZ Głuchołazy) ale również dyżuru aptecznego.

Odnosząc się również do stanowiska doktryny nadmieniam, iż instytucja sprostowania stanowi nie tyle środek ochrony dóbr osobistych, co szczególny mechanizm prawa prasowego pozwalający opinii publicznej na zapoznanie się ze stanowiskiem drugiej strony sporu, umożliwia zainteresowanemu zajęcie własnego stanowiska i przedstawienia swojej wersji wydarzeń. Sprostowanie w sposób bezpośredni realizuje zasadę "audiatur et altera pars" umożliwiając zainteresowanemu dotarcie do opinii publicznej z własną prawdą, za pośrednictwem tego samego środka przekazu, w którym ukazały się uprzednio informacje dotyczące osoby zainteresowanej . Tak więc przedmiotem sprostowania są informacje (fakty)  nieprawdziwe zdaniem wnoszącego o sprostowanie (podobnie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. I ACa 766/12, LEX 1294857).Udostępnij i polub nas!

Polub w FacebookPolub w Google PlusPolub w TwitterPolub w LinkedIn


0 Nie lubię0