Pogoda dla Głuchołaz

Złap myszką i przesuwaj by zobaczyć inne dni.
Reklama

(Artykuł przeczytasz w 4 - 7 minut)

qr code mobilnemini androidGlucholazyonline.com.pl w Twoim smartfonie!

Masz dla nas temat? Wyślij foto i opis poprzez aplikację mobilną. To najszybszy sposób na dotarcie do czytelników.

Najnowsze wiadomości i informacje o mieście w jednej aplikacji!

Aplikację na smartfony z systemem Android pobierzesz tutaj.
Przeczytano 0% artykułu

12085242 10207821370920373 1584764735 o
Na oryginalny i niecodzienny pomysł zorganizowania zawodów sportowych w biegu w Głuchołazach wpadł GOSiR. Niecodzienny, bo okraszony humorem i nietuzinkową zabawą. Może być wesoło, a do udziału zapraszamy każdego, kto czuje się na siłach. Będzie się działo! plakat8czerwca
Bieg będzie polegał na wykonaniu 4 okrążeń na wytyczonej trasie w Parku Zdrojowym. Ale taka forma zawodów nie byłaby niczym szczególnym, gdyby nie dodatkowe atrakcje na trasie. Mianowice, co jedno okrążenie, każdy z zawodników będzie musiał pochłonąć dawkę napoju chmielnego (piwa) oraz zjeść zakąskę. A tak pełnym, chlupoczącą zawartością żołądka będzie musiał pokonać 4 okrążenia i dobiec na metę w możliwie najkrótszym czasie. 

Ósmego czerwca dowiemy się, kto jest w stanie pochłonąć 4 jednostki piwa, zakąskę i dobiec do mety w najkrótszym czasie. Będzie naprawdę ciekawie i wesoło. 

 

 

 

Poniżej regulamin zabawy:

 

 

 

Regulamin biegu:

 Głuchołaska Złota Mila – 08.06.2019 

 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Głuchołazach 
 • Promocja opolskich browarów 
 • Szerzenie Kultury Piwnej 
 • Dobra zabawa z małym akcentem rywalizacji  

2. Organizator: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach, Gmina Głuchołazy  

3. Partnerzy: Intermarche Głuchołazy, Gmina Głuchołazy, TVP Opole 

4. Termin i miejsce:  

 • Bieg odbędzie się w sobotę 8 czerwca 2019 roku 
 • Start Biegu nastąpi o godzinie 12:00 
 • Biegamy po wyznaczonej pętli w parku zdrojowym na wysokości górnego stawu 

 • Biuro zawodów znajdować się przy górnym stawie parku zdrojowego i będzie czynne od godz. 11.00 do zamknięcia zawodów 

5. Zasady rozgrywania Głuchołaskiej Złotej Mili: 

Dystans Złotej Mili to 4 okrążenia po brukowej drodze dookoła Rynku 

Podczas biegu zawodnicy mają obowiązek: 

 • Wypicia w strefie piwnej 4 piw (po jednym na okrążenie) o pojemności zadysponowanej przez organizatora 
 • Zjedzenia przekąsek w dwóch strefach cateringowych (co drugie okrążenie) 
 • Picie piwa i jedzenie przekąsek może odbywać się wyłącznie w wyznaczonych strefach. Napojów
  i jedzenia nie wolno zabierać na trasę 

W przypadku dużej ilości uczestników zawodnicy zostaną podzieleni na grupy startowe i każdej grupie pomiar czasu obejmie trzech najlepszych zawodników. Z łącznej liczby pomiarów zostaną wyłonione miejsca od 1 do 3, dla których organizator przewidział symboliczne pamiątkowe nagrody 

Organizator przewiduje wyłącznie dwie kategorie: kobiety i mężczyźni 

W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które w dniu biegu ukończyły 18 lat (obowiązek okazania dowodu tożsamości) 

6. Warunki uczestnictwa:  

 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów 
 • Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu 
 • Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku 

 Zgłoszenia:  

 • Osobiście w sekretariacie GOSiR na Stadionie Miejskim przy ul. Konopnickiej 2 z wniesieniem opłaty startowej w gotówce – taka forma zapisów obowiązuje do wyczerpania limitu uczestników (pakiet złoty tylko do 24 maja 2019r) 
 • Elektronicznie na adres poczty email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z załącznikiem w postaci dowodu zapłaty opłaty startowej na konto BS Leśnica o numerze: 76889100002015650012930001 
 • W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, miejscowość i rozmiar koszulki np. Jan Nowak, 01.01.2000r, Nysa, koszulka rozm. L męska 
 • Dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi, zgłoszenie można przepisać na kogoś innego pod warunkiem opłaty manipulacyjnej 10 zł 
 • W Głuchołaskiej Złotej Mili może wziąć udział ograniczona ilość uczestników – decyduje kolejność zgłoszeń

 

7. Opłata Startowa: 

Pakiet podstawowy – 30 zł (w cenie piwo, przekąski i udział w imprezie) 

Pakiet złoty – 55 zł (pakiet podstawowy + koszulka sportowa z pamiątkowym nadrukiem) 

8. Opłata startowa w dniu zawodów (w przypadku wolnych miejsc) dopłata 10 zł 

9Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiecie startowym jednorazową wejściówkę na basen w kompleksie rekreacyjnym „Nad Białką” do wykorzystania do 30 czerwca 2019r. 

10. Postanowienia dodatkowe: 

 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu 
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników 
 • Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność 
 • Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów 
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu 
 • Głuchołaska Złota Mila odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 
 • Wszystkich zawodników startujących w Biegu obowiązuje niniejszy regulamin 

11. Każdy uczestnik musi wyrazić pisemnie, na druku organizatora, dobrowolną zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Organizatorowi oraz Współorganizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: - utrwalanie
i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, - wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, - zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, - zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych - powyższa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w Biegu  

12. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.  Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. Uczestnikom przysługują prawa do dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. Przetwarzanie danych w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

Udostępnij i polub nas!

Polub w FacebookPolub w Google PlusPolub w TwitterPolub w LinkedIn


0 Nie lubię0

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Komentarze

Kil
+3

Kil

Cytuję Psor:
Cytuję team:
Nie umniejszając tej zapowiadanej imprezie chyba sportowej, to proponuję, by za organizację tejże imprezy odpowiadała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :P :D bo w naszej gminie nie ma problemów alkoholowych i spokojnie można promować w ramach imprez sportowych korzystanie z picia alkoholu(w tej sytuacji z piwa). Zastanawiam się też, co za przyjemność zdrowotna i sportowa, jeśli co chwilę trzeba napchać w żołądek kiełbasę i piwo i dalej biec...byle nikt się nie zadławił ani nie zwymiotował jak to wszystko mu zacznie w żołądku wariować :lol: :P Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że może faktycznie, żeby naszych mieszkańców zachęcić do radosnych imprez sportowych w naszej gminie i do zaangażowania się w nich, to trzeba dobrze polać i porządnie nakarmić, bo inaczej nikt nie będzie chciał brać udziału na trzeźwo... :P :D W każdym razie życzymy samych sukcesów i wspaniałej zabawy oraz dobrego przykładu dla naszych dzieci na czym polegac mają zawody oraz sport - na piciu piwa i obżarstwie :P :D :-*


Szkoda że masz rację...tym razem poprzez publiczną instytucję jaką jest samorząd będzie promowanie picia alkoholu w imię tak zwanej dobrej sportowej zabawy...już nawet publiczne instytucje uległy socjotechnicznej od lat prowadzonej manipulacji by dobra zabawa kojarzyła się z alkoholem (w tym wypadku z piwem). Zobaczcie że potężnym koncernom alkoholowym właśnie o to chodzi, bo walka jest o duże pieniądze, dlatego koncerny alkoholowe tyle wydają milionów na reklamy swoich produktów, byle tylko bezmyślnie oglądającym widzom dobra sportowa zabawa i kibicowanie kojarzyło się z piciem alkoholu, a nad ostatecznymi skutkami picia alkoholu i ich usuwaniem to te koncerny się nie zastanawiają bo to już problem rodzin z dziećmi i samorządów... Po prostu szkoda, że w to fałszywe promowanie dobrej zabawy tylko z alkoholem, to włączył się nasz samorząd...domyślam się że może nieświadomie, ale jednak w tym momencie nasz samorząd jest kolejną cegiełką do budżetowego sukcesu koncernów alkoholowych i mogą niektórzy tutaj próbować czarować i wybielać tą sytuacją, ale jednak chyba w gminie nie za bardzo zadziałały pewne mechanizmy a Komisja Gminna, która odpowiada za problemy alkoholowe chyba troszeczkę zaspała... A przecież można było ten bieg nawet w tej formie zorganizować ale zamiast piwa to inny zdrowy napój zaproponować lub szklankę soku z cytryny, przecież to w Głuchołazach zrodził się słynny na cały Świat Order Uśmiechu, który i w ten sposób można było promować!


W sumie propozycja nawiązująca do Orderu Uśmiechu niegłupia
Łukasz G
-9

Łukasz G

Impreza jest organizowana dla osób dorosłych. Jeśli ktoś ma ochotę może wziąć udział. Sam się na tym zastanawiam i pewnie będzie całkiem sporo ludzi. Czy to źle? Czytając wasze komentarze - tak. A dla mnie to fajny pomysł. A nikomu się od takie ilości alkoholu niestanie. Dodatkowo mamy promocję miasta, świetną zabawę i zadowolonych mieszkańców.
6 pif paw
-15

6 pif paw

O co chodzi - 4 małe piwka i coś na ząb w kontrolowany i ograniczony sposób. Dlaczego nikogo nie oburza dowolna ilość piwa na Kropce, że o dożynkach nie wspomnę?
ja biegnę ...
Psor
+7

Psor

Cytuję team:
Nie umniejszając tej zapowiadanej imprezie chyba sportowej, to proponuję, by za organizację tejże imprezy odpowiadała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :P :D bo w naszej gminie nie ma problemów alkoholowych i spokojnie można promować w ramach imprez sportowych korzystanie z picia alkoholu(w tej sytuacji z piwa). Zastanawiam się też, co za przyjemność zdrowotna i sportowa, jeśli co chwilę trzeba napchać w żołądek kiełbasę i piwo i dalej biec...byle nikt się nie zadławił ani nie zwymiotował jak to wszystko mu zacznie w żołądku wariować :lol: :P Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że może faktycznie, żeby naszych mieszkańców zachęcić do radosnych imprez sportowych w naszej gminie i do zaangażowania się w nich, to trzeba dobrze polać i porządnie nakarmić, bo inaczej nikt nie będzie chciał brać udziału na trzeźwo... :P :D W każdym razie życzymy samych sukcesów i wspaniałej zabawy oraz dobrego przykładu dla naszych dzieci na czym polegac mają zawody oraz sport - na piciu piwa i obżarstwie :P :D :-*


Szkoda że masz rację...tym razem poprzez publiczną instytucję jaką jest samorząd będzie promowanie picia alkoholu w imię tak zwanej dobrej sportowej zabawy...już nawet publiczne instytucje uległy socjotechnicznej od lat prowadzonej manipulacji by dobra zabawa kojarzyła się z alkoholem (w tym wypadku z piwem). Zobaczcie że potężnym koncernom alkoholowym właśnie o to chodzi, bo walka jest o duże pieniądze, dlatego koncerny alkoholowe tyle wydają milionów na reklamy swoich produktów, byle tylko bezmyślnie oglądającym widzom dobra sportowa zabawa i kibicowanie kojarzyło się z piciem alkoholu, a nad ostatecznymi skutkami picia alkoholu i ich usuwaniem to te koncerny się nie zastanawiają bo to już problem rodzin z dziećmi i samorządów... Po prostu szkoda, że w to fałszywe promowanie dobrej zabawy tylko z alkoholem, to włączył się nasz samorząd...domyślam się że może nieświadomie, ale jednak w tym momencie nasz samorząd jest kolejną cegiełką do budżetowego sukcesu koncernów alkoholowych i mogą niektórzy tutaj próbować czarować i wybielać tą sytuacją, ale jednak chyba w gminie nie za bardzo zadziałały pewne mechanizmy a Komisja Gminna, która odpowiada za problemy alkoholowe chyba troszeczkę zaspała... A przecież można było ten bieg nawet w tej formie zorganizować ale zamiast piwa to inny zdrowy napój zaproponować lub szklankę soku z cytryny, przecież to w Głuchołazach zrodził się słynny na cały Świat Order Uśmiechu, który i w ten sposób można było promować!
dave
+15

dave

a może nasza "elita" by wzięła udział.może nasz burmistrz by pobiegł,może pan migałka,pan sombor,bo oni lubią patrzeć,pani od meldunków,a najlepiej to wszyscy z naszego Prezydium powinni wystartować,chętnie bym popatrzył na taki bieg.myślę,że ciężko by było dostać się na Rynek.
zachlany pijak
-17

zachlany pijak

Dużo prawdy jest w powiedzeniu, że każdy mierzy swoją miarą: "pijaństwo", "chlanie", "napchać w żołądek kiełbasę i piwo", "tylko jak się schleją to się bawią", "wolę pobiegać za darmo po parku, a za 30 zł mam kilkanaście browarków".
A ja tymczasem byłem dzisiaj w kilka rodzin rowerami na Rejwizie, zjedliśmy tam knedliki z małym piwkiem, potem spotkaliśmy się na grilu, wypiliśmy parę piwek, rozegraliśmy mini turniej w nogę z dziećmi i żonami, pograliśmy w boule i właśnie idę pod prysznic, bo wieczorem jedziemy do kina.
Podpisałem się tak po przeczytaniu komentarzy, bo przecież chlałem, żarłem itp. A jednak czuję się dobrze, humor dopisuje i chyba załatwię sobie wolne i wystartuję w tym biegu z całą ekipą.
Życzę wszystkim jak najmniej żółci i dobrej zabawy.
gregory
+14

gregory

Żenada!!!Bieg jak najbardziej,ale żeby z pijaństwem???Faktycznie pomysł na miarę włodarzy Głuchołaz!!!A co będzie,gdy komuś się coś stanie???Oczywiście jak pisze w regulaminie "zawodów"-organizator nie odpowiada(nawet za śmierć)!!!Tyle,że ściągnie w razie poważnego wypadku same kłopoty.Ściągnie uwagę całego kraju i Polska przypomni sobie ,że to u nas pije się denaturat na rynku.A później jakiś lekarz przed kamerami powie,jak można organizować tak debilne zawody:bieg+alkohol!!!Naprawdę pomysły to u nas mają.A na Dni Wawrzyńca nic ciekawego w repertuarze jak zwykle pewnie.
Zen
+10

Zen

Cytuję team:
Nie umniejszając tej zapowiadanej imprezie chyba sportowej, to proponuję, by za organizację tejże imprezy odpowiadała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :P :D bo w naszej gminie nie ma problemów alkoholowych i spokojnie można promować w ramach imprez sportowych korzystanie z picia alkoholu(w tej sytuacji z piwa). Zastanawiam się też, co za przyjemność zdrowotna i sportowa, jeśli co chwilę trzeba napchać w żołądek kiełbasę i piwo i dalej biec...byle nikt się nie zadławił ani nie zwymiotował jak to wszystko mu zacznie w żołądku wariować :lol: :P Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że może faktycznie, żeby naszych mieszkańców zachęcić do radosnych imprez sportowych w naszej gminie i do zaangażowania się w nich, to trzeba dobrze polać i porządnie nakarmić, bo inaczej nikt nie będzie chciał brać udziału na trzeźwo... :P :D W każdym razie życzymy samych sukcesów i wspaniałej zabawy oraz dobrego przykładu dla naszych dzieci na czym polegac mają zawody oraz sport - na piciu piwa i obżarstwie :P :D :-*


Masz rację... W naszej gminie tylko jak się schleją to się "bawią" ... przykre ale prawdziwe i wiadomo czym się potem w domach rodzinnych kończą takie zabawy po powrocie takiego "rozbawionego" sportowca :P

  DO GÓRY


Nekrologi. Ślij (bezpłatne) poprzez formularz w zakładce Redakcja.

Co, gdzie, kiedy? Bieżące imprezy i zaproszenia. Organizujesz imprezę? Ślij plakat do nas.

Przeczytaj także: