Reklama

Sprawdź jakość powietrza

smog

Pogoda dla Głuchołaz

Złap myszką i przesuwaj by zobaczyć inne dni.
(Artykuł przeczytasz w 2 - 3 minut)

qr code mobilnemini androidGlucholazyonline.com.pl w Twoim smartfonie!

Masz dla nas temat? Wyślij foto i opis poprzez aplikację mobilną. To najszybszy sposób na dotarcie do czytelników.

Najnowsze wiadomości i informacje o mieście w jednej aplikacji!

Aplikację na smartfony z systemem Android pobierzesz tutaj.
Przeczytano 0%

hammer 719066 480 copy Do napisania tego artykułu zainspirowała mnie kolejna informacja dotycząca naruszenia prawa przez osobę pełniącą funkcję publiczną, której postępowanie powinno służyć za moralny wzór. Sędzia to profesja, która  cieszy się ogromnym autorytetem i prestiżem. Niestety w każdej grupie zawodowej mogą znaleźć się osoby, które odciskają hańbiące piętno i przynoszą ujmę godności danego zawodu.

1. Obowiązkiem sędziego jest skłanianie się wobec norm moralności, przyzwoitości, szacunku względem innych osób, a także respektowanie konwenansów.

2.  Sędzia nie powinien popierać dyskryminacji, wręcz powinien negować, tego typu postawy.

3. Sędzia winien stronić od kontaktów osobistych ze zrzeszeniami, które mogłyby przyczynić się do wzbudzenia kontrowersji, co do obiektywnego sprawowania urzędu sędziowskiego lub kwestionowania autorytetu oraz zaufania do tego urzędu.

4.   Sędzia nie może prowadzić działalności gospodarczej, gdyż może to zostać zinterpretowane, jako wykorzystanie stanowiska sędziowskiego.

5. Zabronione jest przyjmowanie upominków, żadnych profitów, gdyż może sprawiać wrażenie, że ktoś usiłuje wywrzeć na niego wpływ.

6. Absolutny zakaz świadczenia konsultacji prawnych w sposób odpłatny.

Tak przedstawiają się normy postępowania sędziego poza jego służbą w  sądzie. Nasuwa się jednak pytanie: czy ludzie ferujący werdykty ściśle przestrzegają tych zasad? Jest to bardzo kontrowersyjny temat. Obraz teraźniejszego sędziego, wyłaniający się z komunikatów mediów jest niepokojący i wymagający interwencji, gdyż występują znaczne odchylenia od ideału.         

Coraz częściej słyszymy o karygodnych przekroczeniach prawnych sędziów np.: brak obiektywizmu, uleganie presji otoczenia w obawie przed napiętnowaniem, sugerowanie się poglądami politycznymi, dyskryminacja, czy nawet korupcja. Jak donoszą informacje, że kompromitującym, niemoralnym, bulwersującym incydentem był wypadek spowodowany przez sędziego będącego pod wpływem alkoholu. W wielu przypadkach sprawy dyscyplinarne są utajnione przed opinią publiczną, tuszowane są ekscesy sędziów. Sędziowie są wspólnotą czujnie i uważnie obserwowaną przez społeczność oraz wystawieni na reprymendę ze strony społeczeństwa.

Drugą istotną kwestią jest, że sędziowie, jako osoby mające nadzór nad prawem, są uznawani za wzór, w jaki sposób powinno się respektować zasady prawa. Po przeprowadzonych refleksjach można dojść do konkluzji, że wymogi, co do postawy moralnej, przestrzegania prawa, społeczność stawia właśnie sędziom. Wobec sędziego egzekwowane jest kultywowanie etosu tej profesji i pamięć o jego szczególnej pozycji między innymi zawodami zaufania. W związku z tym newralgiczne jest sprawowanie kontroli i dbałość o nieskazitelność  i o to, żeby ludzie, którzy piastują tę funkcję mogli utrzymać balast narzuconych obowiązków zarówno etycznych jak i zawodowych. Zobowiązany jest również stać na straży majestatowi funkcji sędziego oraz wystrzegać się wszystkiego, co mogłoby przyczynić się do przyniesienia dyshonoru, afrontu tytułu sędziego czy też przytłumiać wiarę i ufność, co do jego neutralności oraz niezawisłości. Wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii oraz osobowości bez zarzutu zamieszczony jest w szeregu uchwał i ustaw dotyczących określonej grupy osób a mianowicie sędziów.

 Reasumując: aby opinia publiczna nie miała żadnych obiekcji, co do wymiaru sprawiedliwości, sędzia zobowiązany, zobligowany jest do stania na straży powagi stanowiska i czynić wedle złożonego ślubowania, w zakresie, którego znajduje się sumienne wykonywanie powinności sędziego.

 

Foto: PixabayUdostępnij i polub nas!

Polub w FacebookPolub w Google PlusPolub w TwitterPolub w LinkedIn


0 Nie lubię0

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Reklama

  DO GÓRY


Nekrologi. Ślij (bezpłatne) poprzez formularz w zakładce Redakcja.

Co, gdzie, kiedy? Bieżące imprezy i zaproszenia. Organizujesz imprezę? Ślij plakat do nas.