1700  Kryta pływalnia. Tak czy nie? Jaka lokalizacja?
71  Kryta pływalnia - tak czy nie?
535  Gdzie kryta pływalnia?