FacebookTwitterYoutubeCzytnik rss
Weekend z Głuchołazyonline.com.pl
Reklama

Przedstawiamy Państwu mapy z wynikami analiz poziomu pyłu zawieszonego PM1.0, PM2.5, PM10.


 logo1 kk


Jeżeli chcesz dołączyć do akcji i umieścić poniżej swoje logo jako partnera, prosimy o kontakt. Tel. 605 18 80 70 

Koszt zakupu analizatora - 639 złotych.


Partnerzy akcji:

Dziękujemy firmom i instytucjom:

fundacja benevolens

reklama online 

zarzadzanie


Dopuszczalne stężenia:

PM 1.0 i PM 2.5 - 25 µg/m3

PM 1050 µg/m3

Analizatory w lokalizacji:

Osiedle Tysiąclecia, ul. Wieniawskiego -  analizator Głuchołazyonline.com.pl_1

Ośrodek Benevolens - Zdrój, ul. Lompy - analizator Glucholazyonline.com.pl_2

Ulica Kościuszki 42 - analizator Głuchołazyonline.com.pl_3

Osiedle Koszyka - ul. Norwida - analizator Głuchołazyonline.com.pl_4Garść informacji:Pył PM10
składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3.Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3, poziom dopuszczalny 25 µg/m3, a poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji dla 2012 r. 27 µg/m3.

PM1: NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNY RODZAJ PYŁU ZAWIESZONEGO ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ CZĄSTECZKI

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała ostrzeżenie o śmiertelnie niebezpiecznym poziomie zanieczyszczenia powietrza w wielu największych miastach świata. Ponad 80% ludzi mieszkających w miastach, w których monitoruje się jakość powietrza, oddycha powietrzem, w którym poziom zanieczyszczeń przekracza limity dopuszczalne przez WHO. Problem ten dotyczy wszystkich regionów świata, ale w największym stopniu dotyka ludność zamieszkującą w miastach o najniższych dochodach.PM1: Ultradrobne cząstki o średnicy aerodynamicznej poniżej 0,1 mikrometra. Ultra drobny pył jest najbardziej niszczącym wariantem drobnych cząstek, ponieważ przenikają one przez płuca bezpośrednio do krwiobiegu i rozprzestrzeniają się do narządów.

Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane są w górnych drogach oddechowych i oskrzelach. Inhalowane do płuc mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego.

Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobniczej. Drobne frakcje pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc.

Nowe dane świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu (niski ciężar urodzeniowy, wady wrodzone, powikłania przebiegu ciąży).

Pyły o średnicy poniżej 2,5 mikrometra (tzw. pyły drobne) absorbowane są w górnych i dolnych drogach oddechowych i mogą również przenikać do krwi. Podobnie jak pyły z grupy PM10 mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego.

7 Nie lubię0
Polecane:

  DO GÓRY