Pogoda dla Głuchołaz

Złap myszką i przesuwaj by zobaczyć inne dni.
Reklama

Rozmaitości

   Czytaj więcej...
      W województwie opolskim może z niego skorzystać ponad 2,5 tys. kobiet, a prawie 900 osób zainteresowanych świadczeniem już odwiedziło placówki ZUS w regionie. Chociaż oficjalnie program tzw. emerytur rodzicielskich obowiązuje od początku marca, to placówki ZUS w regionie przyjmowały wnioski w tej sprawie już od 18 lutego. Przez ostatnie dwa tygodnie do oddziału w Opolu i inspektoratów w miastach powiatowych przyszło w tej sprawie prawie 900 osób, a 117 pań i dwóch panów złożyło komplet dokumentów o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Na razie w całym kraju jednostki ZUS przyjęły 8,3 tys. takich wniosków. O rodzicielskie świadczenie uzupełniające mogą się ubiegać osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat - mężczyźni) i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania. 

    Świadczenie będzie przyznawane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci i z racji obowiązków rodzicielskich nie mogła podjąć zatrudnienia, przerwała bądź zrezygnowała z pracy. Oczywiście w konkretnych okolicznościach to świadczenie będziemy mogliprzyznać także ojcu. Na przykład wtedy, gdy matka zmarła, porzuciła dzieci bądź nie udowodniła, że wystarczająco długo zajmowała się potomstwem- Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

     Maksymalna wysokość świadczenia Mama 4+ może sięgać 1100 zł brutto. Taka kwota będzie przyznana tym osobom, które dotąd nie miały prawa do emerytury lub renty. Natomiast jeśli wnioskodawca pobiera już emeryturę bądź rentę z ZUS, KRUS czy innego organu rentowego, ale wysokość świadczenia nie osiąga poziomu 1100 zł brutto (tyle od marca wynosi minimalna emerytura z ZUS), wówczas dostanie wyrównanie do wysokości minimalnego świadczenia emerytalnego wypłacanego przez ZUS.

      Świadczenie uzupełniające dla matek i ojców będziemy przyznawali wyłącznie na wniosek, który można otrzymać i wypełnić w każdej placówce ZUS.Oprócz wniosku trzeba wypełnić oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. Warto pamiętać o aktach urodzenia i numerach PESEL dzieci- Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu. Jak podkreślają przedstawiciele opolskiego oddziału ZUS, rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie wypłacane od miesiąca, w którym Prezes ZUS lub KRUS wyda decyzję o jego przyznaniu. ZUS ma 30 dni, by sprawdzić czy matce lub ojcu należą się pieniądze z tytułu „emerytury rodzicielskiej”. Wypłata nie będzie możliwa przed osiągnięciem przez wnioskodawcę powszechnego wieku emerytalnego. Jeśli w danym roku przewidziana będzie waloryzacja emerytur i rent, to świadczenie dla rodzica również będzie podwyższane. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce. Szacuje się, że z nowych przepisów może skorzystać ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty i 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.

   Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest świadczeniem nieskładkowym. Uzyskanie prawa do świadczenia nie jest związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, jest świadczeniem finansowanym  z budżetu państwa. Nie jest równoznaczne z emeryturą. Prawo do świadczenia ma osoba mieszkająca wyłącznie w Polsce i mająca (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat

    Do świadczenia ma prawo obywatel Polski lub osoba, mająca prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemiec legalnie przebywający na terytorium Polski. Każdy zgłoszony wniosek jest rozpatrywany indywidualne, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS. Przyznanie świadczenia odbywa się na drodze decyzji administracyjnej. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane. Świadczenie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz potrącana będzie ze świadczenia składka na ubezpieczenia zdrowotne na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

    Nazwy i symbole wniosków: Wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rodzicielskie świadczenie uzupełniające – ERSU; Oświadczanie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej – ERU

(Artykuł przeczytasz w 2 - 4 minut)

qr code mobilnemini androidGlucholazyonline.com.pl w Twoim smartfonie!

Masz dla nas temat? Wyślij foto i opis poprzez aplikację mobilną. To najszybszy sposób na dotarcie do czytelników.

Najnowsze wiadomości i informacje o mieście w jednej aplikacji!

Aplikację na smartfony z systemem Android pobierzesz tutaj.


Czytaj więcej...
     Tadeusz Widziszowski, trener MUKS Chrobrego Basket Głuchołazy został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nadanym przez Prezydenta RP za wieloletnią pracę na rzecz krzewienia aktywności fizycznej oraz sportowej postawy wśród młodzieży, oraz wyniki osiągnięte z naszymi zespołami na arenie ogólnopolskiej na wszystkich szczeblach rozgrywkowych w koszykówce. Serdecznie gratulujemy!!! Foto: fun page Chrobrego Basket Głuchołazy.

(Artykuł przeczytasz w 1 minutę)

Czytaj więcej...
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zachęca do udziałuw Dniu Otwartym Firmy Malta Decor, specjalizującej się w produkcji papieru dekoracyjnego z siedzibą wRudawie koło Głuchołaz.

W roku 2019 firma Malta -  Decor planuje znacząco zwiększyć zatrudnienie oferując atrakcyjne warunki płacowe.

(Artykuł przeczytasz w 1 minutę)

Czytaj więcej...
    Już tylko 134 dni pozostały do kolejnego, XIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej KROPKA 2019. Z biegiem upływających dni postaramy się podpytać organizatorów co do gości, którzy przybędą kolejny raz do Głuchołaz, aby wystąpić w Muszli Leśnej. Planujemy urlop i przyjeżdżamy. 

(Artykuł przeczytasz w 1 minutę)

Czytaj więcej...
      W związku ze zbliżającą się 70 rocznicą Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchołazach. Centrum Kultury w Głuchołazach zwraca się z apelem do mieszkańców miasta i gminy Głuchołazy o przekazywanie  pamiątek, dokumentów, zdjęć, które mogłyby wzbogacić przygotowaną przez nas wystawę poświęconą 70-leciu istnienia  Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchołazach. Więcej informacji na plakacie.

(Artykuł przeczytasz w 1 minutę)

Czytaj więcej...
Ma ktoś chrapkę na samochód służbowy gminy Głuchołazy? Gmina mianowicie wystawiła na sprzedaż swojego Forda C-Max-a za kwotę 9 tysięcy, 800-set złotych. Ale to tylko pieniądze. Ale ze względu na historię pojazdu, można kupić też coś więcej...

(Artykuł przeczytasz w 1 minutę)

  Czytaj więcej...
    Dzisiaj podczas V sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach, radni zatwierdzili chęć przeniesienia Szkoły Podstawowej nr 2. Tą decyzję musi jeszcze zaopiniować Kuratorium Oświaty. A ostateczne głosowanie co do przenosin szkoły, odbędzie się na sesji kwietniowej. Jeżeli Kuratorium zaopiniuje pozytywnie decyzję radnych, od 1 września dzieci rozpoczną naukę w nowej szkole. Poniżej prezentujemy pełną treść uchwały.

Czytaj więcej...

(Artykuł przeczytasz w 1 minutę)

     Czytaj więcej...

         Piąta sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach rozpoczęła się zaprzysiężeniem Barbary Reszki, która objęła mandat radnego z tytułu zrzeczenia się mandatu przez Andrzeja Gębalę. Składamy gratulacje nowej Radnej i życzymy wyłącznie trafnych i dobrych decyzji. Andrzej Gębala z dniem 31 stycznia 2019 roku został powołany na stanowisko Prezesa Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

(Artykuł przeczytasz w 1 - 2 minut)

Czytaj więcej...
11 lutego rozpoczęła się rekrutacja w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA im. św. Jana Pawła II w Głuchołazach.

(Artykuł przeczytasz w 1 minutę)

    Czytaj więcej...

Oszustwo "na pracownika poczty" Poczta Polska wpadła niedawno na trop nowej odsłony takich oszustw - "na pocztę". Tak jak w przypadku poprzednich oszustw etapy są dwa. Najpierw dzwoni ktoś, kto podaje się za pracownika Poczty Polskiej. Mówi, że w placówce znajduje się paczka adresowana na osobę, do której dzwoni i prosi o podanie dużej ilości danych osobowych. Chwilę później telefon dzwoni ponownie - tym razem ktoś podaje się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Pyta, czy przed chwilą dzwonił ktoś z Poczty i udając zatroskanego, mówi, że podanie wszystkich danych osobowych było nierozważne. Dodaje, że teraz wszystkie oszczędności poszkodowanego są zagrożone, więc trzeba szybko przelać je na wskazany przez dzwoniącego numer "bezpiecznego" konta. Później pieniądze znikają.

(Artykuł przeczytasz w 1 minutę)

  DO GÓRY


Nekrologi. Ślij (bezpłatne) poprzez formularz w zakładce Redakcja.

Co, gdzie, kiedy? Bieżące imprezy i zaproszenia. Organizujesz imprezę? Ślij plakat do nas.