Reklama

Sprawdź jakość powietrza

smog

Pogoda dla Głuchołaz

Złap myszką i przesuwaj by zobaczyć inne dni.

Rozmaitości

    Czytaj więcej...
    "Zarząd Klubu Turystyki Narciarskiej zaprasza wszystkich członków klubu oraz wszystkich przyjaciół Edwarda Ilnickiego do upamiętnienia pierwszej rocznicy śmierci Edka i do spaceru na Pętli Leśnej - góra Parkowa w Głuchołazach (trasa narciarstwa biegowego) w dniu 30.11 2019 r. Zbiórka osób chętnych do spaceru przed "AMORKIEM" w Głuchołazach ul. Jana Pawła 34 dnia 30.11.2019r (sobota) o godz. 9.45. Po przejściu od " Amorka" do tablicy upamiętniającej Edwarda udamy się na pętlę im. Edwarda Ilnickiego w połowie drogi jak pozwolą warunki atmosferyczne powspominamy przy ognisku ( budka leśna przy drodze leśnej na Podlesie) Edka, prekursora narciarstwa biegowego w Głuchołazach. Zabierzcie ze sobą to co na ognisko zabrać należy. Po ognisku przewidziany jest wspólny powrót do miasta Głuchołazy ( "Amorek" ) około godz 14.30.

(Artykuł przeczytasz w 1 - 2 minut)

qr code mobilnemini androidGlucholazyonline.com.pl w Twoim smartfonie!

Masz dla nas temat? Wyślij foto i opis poprzez aplikację mobilną. To najszybszy sposób na dotarcie do czytelników.

Najnowsze wiadomości i informacje o mieście w jednej aplikacji!

Aplikację na smartfony z systemem Android pobierzesz tutaj.


Czytaj więcej...Burmistrz Głuchołaz i Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zapraszają na "Otwarte Spotkanie Seniorów", które odbędzie się dnia 25 listopada w poniedziałek w Ośrodku Banderoza. Serdecznie zapraszamy, początek  spotkania zaplanowano na godzinę 17.00. Więcej informacji na plakacie.

(Artykuł przeczytasz w 1 minutę)

     Czytaj więcej...
Szanowni mieszkańcy gminy Głuchołazy. Rozpoczął się czas jesienno-zimowej aury. Związany z tym spadek temperatur niesie za sobą zagrożenia, które najdotkliwiej odczuwają osoby bezdomne, samotne, starsze, niepełnosprawne i niezaradne życiowo. Dlatego też zwracamy się do Was z prośbą, byśmy nie pozostawali nieczuli na los takich osób i zadbali o to, aby nie stały się ofiarami zimowego wychłodzenia. Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że nasza pomoc może uratować ludzkie życie! Szczególnie ważne jest, byśmy widząc na ulicy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach, w parkach, na klatkach schodowych, informowali niezwłocznie o każdej takiej sytuacji właściwe służby. Równie ważne jest, byśmy zwracali szczególną uwagę na osoby starsze i niepełnosprawne, zwłaszcza jeśli zamieszkują samotnie. Wykazanie minimalnego zainteresowania sytuacją samotnego, starszego, niepełnosprawnego sąsiada i zgłoszenie jego potrzeb do odpowiednich służb lub instytucji, pozwoli na szybkie i skuteczne podjęcie działań.

(Artykuł przeczytasz w 1 - 2 minut)

Czytaj więcej...
       PSM W Głuchołazach zachęca do wzięcia udziału w Głuchołaskim Chórze Pokoleniowym. Trwa nabór  osób od 8 do 65 roku życia. Jak dla mnie chór powinien być bez ograniczeń wiekowych +65, ale nie ja ustalam zasady. Więcej informacji na plakacie.  Chór organizowany jest w ramach  Głuchołaskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki, które działa W PSM w Głuchołazach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Artykuł przeczytasz w 1 minutę)

   Czytaj więcej...
   We Wszystkich Świętych, zespół Paruzja zaprasza nas na nabożeństwo wieczorne, które odbędzie się na głuchołaskim cmentarzu. Serdecznie zapraszamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Artykuł przeczytasz w 1 minutę)

    Czytaj więcej...
W przeddzień Wszystkich Świętych wspominamy tych, którzy odeszli do domu ojca. Niestety, tylko w ciągu zeszłego roku, patrząc od dnia 1.11.2018 do 31.10.2019 roku odprowadziliśmy na głuchołaski cmentarz aż 185 osób. Dane te pochodzą ze strony parafia-glucholazy.pl.Smutne pocieszenie - w tym roku umarło 4 osoby mniej niż w roku ubiegłym. W skrócie 100 mężczyzn, oraz 85 kobiet, średnia wieku kobiet to 80 lat, zaś mężczyzn 66.

(Artykuł przeczytasz w 1 minutę)

  Czytaj więcej...
       W biegu, codziennych spraw i obowiązków, zatrzymaj się, przeczytaj, to nic cię nie kosztuje.  Ty cieszysz się życiem nic ci nie dolega, a mieszkanka naszego miasta walczy z nieobliczalną chorobą, która postępuje niszcząc jej organizm. Wystarczy chwila, alby pomóc udostępnij, kliknij to tylko chwila, która dla jednych jest tylko uciekającą sekundą minutą, a dla innych walką. Walką z chorobą, chcesz pomóc – wpłać tyle co możesz. Poniżej link do akcji, oraz cała historia pani Asi z Głuchołaz.

https://zrzutka.pl/xk5xu6

 

 

(Artykuł przeczytasz w 1 minutę)

Czytaj więcej...
Ludzie listy piszą. Nie wszystkie nadają się do publikacji. Ale ten publikujemy ze względu na temat, którego jeszcze na naszych łamach nie było. Zapraszamy do komentowania. 

(Artykuł przeczytasz w 2 - 3 minut)

Czytaj więcej...W końcu  można  powiedzieć,że jednak można odnowić  kolejną kamienice w naszym mieście  nie niszcząc  tego co jeszcze pozostało jeżeli chodzi o zdobienia. W tym przypadku oprócz  zdobień  chodzi  jeszcze o kolor. Praktycznie prawie identyczny jak ten, który  poprzednio widniał na elewacji.

(Artykuł przeczytasz w 1 minutę)

   Czytaj więcej...
     Od 1 października wchodzi w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do nyskiej placówki ZUS wpłynęło do tej pory 430 wniosków a w całym województwie już 3020. Od jutra ZUS będzie mógł wydawać pierwsze decyzje.  Zainteresowanych świadczeniem dla osób niesamodzielnych przybywa. W Nysie i powiecie wnioski wypełniły 262 kobiety i 168 mężczyzn bądź ich pełnomocnicy. Już od dzisiaj będziemy mogli wydawać pierwsze decyzje, a w ślad za tym popłyną pieniądze. Świadczenie będziemy przyznawali od miesiąca, w którym wnioskodawca spełnił wszystkie warunki by je otrzymać, ale oczywiście nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zarejestrowaliśmy wniosek – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

      Wiele osób - zwłaszcza tych którzy dotychczas nie mieli orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji - obawia się wydłużonego czasu oczekiwania na badanie lekarza orzecznika ZUS, a w rezultacie tego, że świadczenie nie będzie im przysługiwać już od października. Jednak przedstawiciele ZUS uspokajają, że nawet listopadowy termin badania nie oznacza, że świadczenie zostanie przyznane z datą późniejszą. Lekarz może stwierdzić, 

że niezdolność do samodzielnej egzystencji powstała wcześniej niż w dniu badania.

Chociaż często świadczenie uzupełniające określa się terminem „500 plus dla niepełnosprawnych”, to jak przypomina ZUS, to nie stopień niepełnosprawności decyduje o przyznaniu tego dodatku pieniężnego.

 Niestety terminy niepełnosprawność i niezdolność do samodzielnej egzystencji traktowane są zamiennie, a to nie to samo. Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu, które uniemożliwia zaspokojenie najprostszych potrzeb życiowych bez udziału innej osoby. Chodzi o samodzielne jedzenie, ubieranie się, zaspokajanie potrzeb w zakresie higieny osobistej czy korzystanie z leków – wyjaśnia Sebastian Szczurek. Orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu (znacznym, umiarkowanym, lekkim), wydają zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Niepełnosprawność związana jest  z naruszeniem sprawności organizmu, ale także z utrudnieniem,ograniczeniem bądź niemożnością wypełniania ról społecznych.  O niepełnosprawności bądź niezdolności do samodzielnej egzystencji decydują odmienne przesłanki, różny jest ich podział na stopnie, opierają się na odrębnych podstawach prawnych i nie wywołują takich samych skutków.

Przypominamy podstawowe kryteria, by otrzymać świadczenie:  

- ukończyłeś 18 lat

- jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

- nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,

albo jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.

- musisz mieć miejsce zamieszkania w Polsce

- mieć polskie obywatelstwo

lub mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego 

z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

lub mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

     Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może przysługiwać.

 

(Artykuł przeczytasz w 2 - 3 minut)

  DO GÓRY


Nekrologi. Ślij (bezpłatne) poprzez formularz w zakładce Redakcja.

Co, gdzie, kiedy? Bieżące imprezy i zaproszenia. Organizujesz imprezę? Ślij plakat do nas.

Przejdź do działu bezpłatnych ogłoszeń lokalnych.

Dodaj swoje nowe ogłoszenie.