Drukuj
(Artykuł przeczytasz w czasie 2 - 3 minut)

qr code mobilnemini androidGlucholazyonline.com.pl w Twoim smartfonie!

Masz dla nas temat? Wyślij foto i opis poprzez aplikację mobilną. To najszybszy sposób na dotarcie do czytelników.

Najnowsze wiadomości i informacje o mieście w jednej aplikacji!

Aplikację na smartfony z systemem Android pobierzesz tutaj.
Przeczytałeś już: 0% artykułu

  130057 r0 940
  "Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA z dniem 20 października 2018r.  zostaje wydłużony do 5 lat, dla następujących osób: zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 rok życia). Nieubezpieczonych dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo(okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 rok życia). Dzieci / uczniów, posiadających własny tytuł do ubezpieczenia  w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 rok życia).                                                                                                                            Okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej w związku  z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA  z dniem 20 października 2018r.  wydłużony zostaje do 18 miesięcy dla następujących osób: zatrudnionych, prowadzących pozarolniczą i  rolniczą działalność gospodarczą, pobierających zasiłek / świadczenie przedemerytalne, pobierających rentę, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia, dzieci / uczniów, posiadających własny tytuł do ubezpieczenia  w wieku powyżej 18 roku życia, studentów zgłoszonych do  ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię.

   W przypadku posiadania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o wcześniejszej dacie utraty prawa wnioskodawcy do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, okres ważności, na jaki wydana ma być EKUZ, nie może być dłuższy niż okres przysługującego wnioskodawcy uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Wniosek o wydanie EKUZ w związku z pobytem czasowym osoby  w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA, który nie jest związany z wykonywaniem na terytorium tych państw pracy lub podjęciem nauki można składać drogą pocztową, elektroniczną i za pośrednictwem faxu wyłącznie  do właściwego dla wnioskodawcy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Bez zmian pozostaje możliwość osobistego złożenia wniosku o wydane EKUZ w dowolnym oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, oddział ten przekazuje wniosek do właściwego dla wnioskodawcy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia" info www.ekuz.nfz.gov.pl

Udostępnij i polub nas!

Polub w FacebookPolub w Google PlusPolub w TwitterPolub w LinkedIn


0 Nie lubię0